RÉSUMÉS DES DÉBATS DU CONSEIL-fr

Résumé du 29 mai 2020

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2020/07/محضر-جلسة-مجلس-الهيئة-بتاريخ-29-ماي-2020.pdf

Résumé du 17 mars 2020

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2020/05/ملخص-محضر-جلسة-مجلسة-الهيئة-بتاريخ-17-مارس-2020.pdf

Résumé du 14 mars 2020

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2020/05/ملخص-محضر-جلسة-مجلس-الهيئة-بتاريخ-14-مارس-2020.pdf

Résumé du 28 janvier 2020

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2020/02/ملخص-مداولات-مجلس-الهيئة-بتاريخ-28-جانفي-2020.pdf

Résumé du 17 janvier 2020

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2020/02/ملخص-مداولات-مجلس-الهيئة-بتاريخ-17-جانفي-2020.pdf

Résumé du 08 novembre 2019

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2019/11/ملخص-مداولات-مجلس-الهيئة-بتاريخ-08-نوفمبر-2019.pdf

Résumé du 17 octobre 2019

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2019/11/ملخص-لمداولات-مجلس-الهيئة-بتاريخ-17-أكتوبر-2019-ممضى.pdf

Résumé du 14 octobre 2019

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2019/11/ملخص-لمداولات-مجلس-الهيئة-بتاريخ-14-أكتوبر-2019-ممضى.pdf

Résumé du 09 octobre 2019

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2019/11/ملخص-لمداولات-مجلس-الهيئة-بتاريخ-09-أكتوبر-2019-ممضى.pdf

Résumé du 02 octobre 2019

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2019/11/ملخص-لمداولات-مجلس-الهيئة-بتاريخ-02-أكتوبر-2019-ممضى.pdf